Speltie Consulting

Speltie Consulting is een klein adviesbureau dat zich beweegt op het snijvlak tussen business en ICT.

Speltie Consulting is gespecialiseerd in het (business) opdrachtgeverschap van ICT-organisaties. Zowel op inhoudelijke aspecten (opstellen business specificaties, ontwerpen businessprocessen, opstellen aanbestedingsdocumenten etc.) als besturingsaspecten (tijd, geld etc.) weten we wat het is om interne en externe ICT-leveranciers vanuit de uitvoeringsorganisatie op het juiste spoor te zetten. Het is voor ons daarbij elke keer weer een sport om concrete resultaten te boeken in politiek-bestuurlijke omgevingen met veel verschillende belangen.

Diensten

Speltie Consulting levert diensten op de volgende gebieden:

  • Business Proces Management (BPM)
  • Performance Management
  • E-government en E-dienstverlening
  • Professionalisering Project Management
  • Multimedia producties

Meer over onze diensten